Outlinetext

Gör text till grafik.

1: Markera själva textrutan/-rutorna:

 
De små fyrkanterna indikerar att du har markerat själva textrutan. Den gröna understrykningen indikerar att texten står som "text", som du fortfarande kan redigera

2: Tryck på CTRL+SHIFT och O, eller type->create outlines.

Texten är nu outlinad och du kan inte längre redigera texten.