Vår hemsida är CO2-neutral

CO2-neutral?

Hemsidor släpper ut CO2 då det används ström till de besökandes datorer och skärmar, samt till den server där hemsidan ligger. Vi skapar CO2-reduktion genom vårt deltagande i CO2-reducerande projekt (godkända av Gold Standard, som ursprungligen startades av Världsnaturfonden WWF). Dessutom bidrar vi till att bygga nya, förnybara energikällor, t.ex. vindkraftverk.